המלכה הירוקה מביאה את האביב

בחוץ עדיין סגרירי

-האמת? אני מקווה שמזג האוויר הזה ימשך עוד זמן רב-

אצלנו בסטודיו כבר מרגישים את האביב להמשיך לקרוא