א

אורגני

מוצרים עם סמל אורגני מורכבים מחומרים אורגניים ויש להם אישור על ידי חברת צד שלישי, אשר ניתן למצוא על המוצר עצמו.

מוצרים אורגניים הם הטובים ביותר לסביבה, כי הם מפחיתים באופן משמעותי את השימוש בחומרי הדברה ומקדמים חקלאות בת קיימא.

אנרגיה חלופית

 

מקור אנרגיה שנוצר באופן טבעי. כל צורה של אנרגיה המתקבלת מהשמש, הרוח, גלים, או מקור מתחדש טבעי אחר, בניגוד לאנרגיה המופקת מדלקים מאובנים.

 

"אפלואנזה" מחלת השפע )ת(

 

מונח שהוטבע על ידי הסופר האוסטרלי קלייב המילטון ונועד לתאר חברה שבה הרדיפה אחר העושר החומרי הובילה לאיכות נמוכה יותר של חיים באומללות, דיכאון ועוד מחלות נפש. חוסר קהילתיות ואינדיבידואליות ולחץ להתעשרות.
זוהי גם כותרתו של סרט בקורתי שיצא לאקרנים בשנות השמונים.

 

 

אפקט החממה

כינוי לתהליך כימי שבו "נלכד" חום בתוך כדור הארץ וגורם להתחממותו. החום אינו יכול להיפלט החוצה בגלל גזים כגון פחמן-דו-חמצני ( (CO2  פחמן-חד-חמצני (CO) , מתאן , פריאונים (CFC) ועוד, כולם תוצרים של פעילות תעשייתית אנושית. גזים אלו יוצרים שכבה חד כיוונית באטמוספרה, שאינה מאפשרת לחום שפולט כדור הארץ לצאת, וכך יוצרים מעין חממה המעלה את הטמפרטורה בכדור כולו. הפחמן הדו-חמצני הוא הגורם החשוב ביותר לקביעת הטמפרטורה, וככל שכמות גבוהה יותר שלו נפלטת לחלל כך הטמפרטורה גבוהה יותר. בדורות האחרונים עלתה כמות הפחמן הדו-חמצני באופן משמעותי בגלל השמדת היערות ובגלל שריפת דלקים. יש לציין כי אפקט החממה היה קיים תמיד, בגלל כמות מסוימת של גזים הנפלטת באופן טבעי אל האטמוספרה ויוצרת את מעטה הגזים המחזיר את החום אל תוך הכדור. בעצם, תהליך זה הוא המאפשר חיים על גבי כדור הארץ, כיוון שבלעדיו הייתה הטמפרטורה צונחת אל מתחת לאפס. ואולם, כיום, כאשר תהליך פליטת הגזים והרס היערות מואץ, גורם אפקט החממה תוצאה שלילית של התחממות יתר. (עמל-נט)

אקולוגיה

ענף מדעי, העוסק ביחסי הגומלין בין יצורים חיים לבין סביבתם הפיזיקאלית והכימית.

ב

בניה ירוקה

בניה ירוקה משלבת היבטים הסביבתיים כחלק מעקרונות התכנון והביצוע של הפרויקט, וכן בשימוש היום-יומי בו.
תכנון ירוק דוגל בשיפור בריאות האדם ואורח חייו, תוך שמירה על ערכי טבע וניצול יעיל של משאבי הטבע השונים.

בניה ירוקה מחייבת כבר בתכנון הראשוני של המבנה, חשיבה לטווח ארוך של התוצר הסופי.
התוצאה היא מבנה שהשימוש בו נוח יותר, מתחשב בסביבה הטבעית ובמקרים רבים חסכני בעלויות לתפעול, קרי חימום/קירור, אוורור, תאורה וניצול מים.

ברירה טבעית

(Natural selection) –תהליך המבטא שינויים בהישרדות או רבייה הקורים אצל פרטים מאוכלוסייה מסוימת השונים זה מזה בתכונות כלשהן, בהשפעת גורמי סביבה.

ג

גמישות אקולוגית

יכולת התאמה מהירה לתנאי סביבה משתנים

גשם חומצי

שם כולל למשקעים (גשם, שלג, טל) שדרגת חומציותם נמוכה מ- pH 5.5.
גשם חומצי נוצר מהתמוססות של תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן באדי מים הנמצאים באוויר; תחמוצות הגופרית והחנקן נפלטות מבעירה של דלק פוסילי, בעיקר פחם.

אדי המים חוזרים אל הקרקע כמשקעים חומציים.
הגשם החומצי מזהם מקורות מים (אגמים, נהרות, נחלים)

פוגע ביצורים החיים בהם

גורם לקורוזיה (בליה) של מבנים

מביא למותם של יערות (מרבית יערות אירופה הושמדו מגשם חומצי) ושל גידולים חקלאיים.

הקרקע הופכת חומצית ומהצמחייה נמנעת אספקת חומרי מזון חיוניים כגון: אשלגן, מגנזיום וסידן.

ד

ה

ו

ז

זיהום אויר

 

זיהום אוויר מתרחש כאשר האוויר מכיל גזים, אבק, עשן או ריח בכמויות מזיקות.

כמויות שיכולות להזיק לבריאותו או נוחותו של האדם ובעלי חיים או שעלולות לגרום נזק לצמחים וחומרים.
החומרים שגורמים לזיהום אוויר נקראים מזהמים.

המזהמים נשאבים לתוך האטמוספרה שלנו ומזהמים את האוויר ישירות נקראים מזהמים ראשוניים.

למשל תחמוצת הפחמן ממכוניות ודו תחמוצת גופרית משריפת הפחם.
זיהום נוסף יכול להיוצר אם מזהמים עיקריים באטמוספרה עוברים תגובות כימיות.

התרכובות המתקבלות נקראות מזהמים משניים. ערפיח הוא דוגמה לכך.

 

ח

חומרים מתכלים

חומרים היכולים להתפרק בצורה ביולוגית, על ידי מיקרואורגניזמים, כגון חיידקים ופטריות, לגורמי יסוד ביולוגים פשוטים, החוזרים למחזור החומרים בטבע ואינם מזיקים לסביבה.

חיסכון באנרגיה (Low Energy)

המושג מתייחס בעיקר למוצרים מתחום המאור והאלקטרוניקה ומבטא חידושים שונים שמטרתם למנוע בזבוז מיותר של חשמל או אנרגיה אחרת.

חקלאות אורגנית

חקלאות בת קיימא, גידולים חקלאיים אורגנים מגודלים ללא שימוש בדשנים ובחומרי הדברה סינתטיים וללא שימוש בהנדסה גנטית.

בעלי חיים המעורבים בייצור של מזון אורגני (ביצים, מוצרי חלב, מוצרי בשר) גדלים בתנאי חופש יחסי, ניזונים ממזון אורגני בלבד ואינם מקבלים הורמונים ומזרזי גדילה או תוספי מזון סינתטיים.

ט

י

יכולת הסתגלות

 

היכולת של מערכת (כמו מערכת אקולוגית) להסתגל לשינוי האקלים או הפרעות סביבתיות אחרות.

יכולת הסתגלות טובה יכולה למתן נזקים פוטנציאליים, תוך ניצול הזדמנויות או התמודדות עם ההשלכות.

 

ירוק

(עגה) ירוק, מאז ומעולם, הוא הצבע שמייצג את הטבע ואת העושר של צורות החיים על פני כדור הארץ.

זו בוודאי אחת הסיבות לכך שהמילה ירוק מתארת כל מה ומי שמבקש להגן על בריאות האנשים ולשמור על הכוכב שלנו.

כ

ל

ללא רעלנים

מוצרים המיוצרים מחומרים אורגניים או חומרים שאינם מכילים חומרים מסוכנים או רעלים.

מ

מיחזור

מיחזור הוא תהליך שבו מפרקים פסולת ו"מחזירים" אותה למצב של חומר גלם אשר ישמש לייצור מוצרים חדשים.

תהליכי מיחזור מאפשרים חיסכון בחומרי גלם בתוליים מצד אחד ומצמצמים את כמויות הפסולת והזיהום מצד שני, ועל כן הינם בעלי חשיבות כלכלית ואקולוגית.

ממוחזר

מוצר המיוצר מחומרים שעברו תהליך של מיחזור.

מתחשב בבעלי חיים

המושג מתייחס למוצר שבכל אחד משלבי התכנון או היצור שלו לא נעשתה פגיעה ישירה או עקיפה בבעלי חיים.

מתכלה (Biodegradable)

המושג מתייחס למוצרים שהחומר ממנו הם עשויים יכול לחזור לאדמה בסוף השימוש בהם ולהתכלות על ידי אורגניזמים חיים (חיידקים, פטריות ועוד), המפרקים את החומרים לחומרים פשוטים יותר.

החומרים הפשוטים חוזרים אל מחזורי החומרים בטבע.

נ

נטול חומצה

 

משמש לתיאור נייר שהוא חופשי מעקבות של חומצה; גורם המשפר את עמידותו לאורך הזמן.

ניתן למחזור(Recyclable)

כשמוצר מוגדר כניתן למחזור, הכוונה היא שבתום מחזור חייו ניתן להפוך אותו חזרה לחומר גלם.

בהגדרה זו נכללים חומרים כמו: זכוכית, נייר, פלסטיק, מתכת, בד, ומוצרי אלקטרוניקה.

למרות שמחזור הוא תהליך חשוב, לרוב יש להשקיע אנרגיה רבה על מנת להפוך לכזה מה שמפחית מערכו האקולוגי.

נפח פסולת מועט

מתייחס למוצרים שבכל תהליך העיצוב, התכנון, הייצור והאריזה שלהם נלקח בחשבון הצורך לחסוך בחומר ונפח.

ס

סחר הוגן (Fair-trade)

מתייחס למוצרים שנוצרו בסביבה המבטיחה תנאי העסקה הוגנים, אחריות חברתית, שקיפות ניהולית ושמירת זכויותיהם של כל העובדים בכל תהליך פס הייצור.

שיטת ה"סחר ההוגן" (Fair Trade) היא שיטה אלטרנטיבית לשיטת הסחר הרווחת היום בעולם הנקראת "סחר חופשי".

הסחר החופשי, למרות המשתמע משמו, הוא גישה אידיאולוגית- הגורסת כי לשם רווחים "כל האמצעים כשרים".

גישה זו מתבטאת ביחס לא הוגן למגזר היצרני (החקלאים בשדות הקפה, פועלים בסדנאות היזע וכו')- החל משכר מתחת לשכר המינימום המקומי, איסור על התארגנות היצרנים באיגודי עובדים, שעות עבודה מרובות ולפעמים אף פגיעה פיזית בעובדים.

לעומתה, שיטת הסחר ההוגן מאפשרת ליצרנים להימלט ממעגל הסחר החופשי ונותנת להם אפשרות למחייה הוגנת תוך שמירה על אורח חייהם: על ידי מסחר המתקיים ישירות עם היצרן, ללא תיווך של תאגיד בעל מטרות רווח ותוך מתן כבוד ליצרן.

ע

עבודת יד

מוצר שנעשה בעבודת יד ולא על ידי ייצור המוני, בדרך כלל על ידי אדם מסויים ובעזרת כלי עבודה לא גדולים.

היעדר מנגנון גדול שומר על טביעת הרגל הפחמנית של המוצר נמוכה.

מוצרי עבודת יד מטפחים את היצירתיות האישית ומספקים הזדמנות לייחודיות.

עיצוב

נקודת מפגש הלובשת צורה פיסית בה מוגשמים ונפגשים זרמים יצירתיים שונים עם צורך ספציפי תוך נקיטת עמדה ביחס לתרבות העכשווית.

עיצוב בר קיימא (Eco Design)

המושג נגזר מצירוף המילים עיצוב ואקולוגי, ונכנס לשימוש בקרב מעצבים ואקדמיות לעיצוב בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20.

זהו זרם בעיצוב, המקיים את כל ההבטחות שיש במוצר עצמו ונותן לסביבה ולסובבים אפשרות להמשיך להתקיים.

גישה של מחשבה סביבתית תוך כדי תהליך העיצוב.

תפיסה זו התוותה את הדרך לשלב חדש במציאת פתרונות עיצוב של תפיסת העיצוב המקיים, לקשור לפריט פתרונות שיענו באותה המידה לצרכים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים גם יחד.

עריסה לעריסה

תעשייה הממחזרת את עצמה ואת חומרי הגלם שלה אך לא את רעיונותיה.

פ

צ

ק

קיימות (Sustainability)

מתייחס לתהליכים המשיגים תוצאה חיובית ומשמרת לסביבה הטבעית וכן לסביבה האנושית מבחינה כלכלית, חברתית ומוסדית, בין אם היא קשורה לאדם ובין אם לאו.

הכוונה לתהליכים בעלי תוצאה חיובית בהווה, הלוקחים בחשבון את קיום העתיד.

 בטבע דוגמאות רבות לתהליכים בני קיימא, שפועלים מיליוני שנים. יש איזון, יש מחזוריות. לדוגמה: חיה אוכלת עשב וכך צורכת, אך גם מדשנת את אותו קרקע בצואה ושתן ותורמת להתחדשות. דוגמה אחרת, עץ משיר עלים, אלה עוברים פירוק ביולוגי וחוזרים ומזינים את העץ. דוגמה שלישית, מחזור מיים: התאדות, גשם, זרימה מקווה מיים גדול כמו ים, משם שוב התאדות, שוב גשום וחוזר חלילא. אלה פעילויות מעגליות, לכן אינסופיות, בני קיימא.

 הפקת אנרגיה באמצעות הבערת נפט או פחם היא דוגמה לתהליכים שאינם בני-קיימא משום שהיא מכלה משאבים שכמותם בכדור הארץ מוגבלת. זה לא תהליך מעגלי, אלא קווי: משהו עם התחלה ועם סוף.

ר

ש

שטיפה ירוקה (Green Wash)

המושג מתאר ארגון, חברה, ממשלה או מוסד כלשהו, המציג עצמו כבעל מודעות גבוהה לאיכות הסביבה ומפרסם עצמו כעושה למענה, בעוד שלמעשה הוא פועל להפך.

שימוש חוזר / שימזור (Reuse)

נתינת חיים חדשים למוצר קיים על ידי עיצובו לכדי מוצר חדש או הרחבת השימוש בו.

שימוש חוזר בשאריות בצורתן הנוכחית; שימוש בהן כחומר גלם ממוחזר בתהליך הייצור (מִחזור); או שימוש בהן כמקור לייצור אנרגיה.

בתהליך השימזור אין התערבות של תהליכים הצורכים אנרגיה או חומרים רעילים.

שינוי אקלים פתאומי

שינוי באקלים (למשל, טמפרטורה או משקעים) שמתרחש מהר יותר מאשר שיעור השינוי במנגנון שגורם לשינוי.

שרף אקולוגי (ecoresin)

 חומר דמוי אפוקסי, חדש ומיוחד, בעל שקיפות מסויימת, מגיע במשטחים קטנים ועשוי כמעט כולו פסולת ממוחזרת.

השרף האקולוגי קל יותר מאשר זכוכית ולכן  קל לעבודה ובטוח יותר לטיפול, מעצבים יכולים למקם חומרים שונים בין שכבות החומר, כמו למשל עליי כותרת, חצץ, דשא ולהבטיח אפשרויות אמנותיות  אינסופיות.

ת

תוצרת ישראל

מוצרים המיוצרים בישראל.

תוצרת מקומית (Locally Sourced)

מוצרים המיוצרים באזור בו הם נמכרים.

שימוש בתוצרת מקומית מפחית בזבוז אנרגיה, חומרי אריזה ועלויות שינוע ותומך באוכלוסיה ובתעשייה המקומית.

תרבות הצריכה

סדר חברתי וכלכלי המעודד אנשים לקנות מוצרים ושירותים בכמות גדלה והולכת, ותרבות שבה ערך מרכזי הוא השגת כסף וכוח כלכלי בכל אמצעי, והפגנת עושר זה בצורה ראוותנית.

בתרבות זאת, הצריכה נתפסת כדבר חיוני וחיובי, ואין כל התייחסות להשפעות של מוצרים או תהליכי הייצור ומחזור החיים של מוצרים בין אם מדובר בדלדול משאבים מתכלים, בזיהום או בניצול של פועלים.

לפי תרבות הצריכה קניית עוד מוצרים הופכת אנשים למאושרים יותר.