אהילים מעוצבים. עבודת יד אחד אחד

המלכה
שלחה את ימינותיה לסקירה עולמית של מצב האהילים המעוצבים במחשבה אקולוגית.
סקירה עולמית !

אירופה,

ארה"ב,

המזרח הרחוק.

להמשיך לקרוא