אהילים מעוצבים, אצל הדוד סם

ימינותיה של המלכה הירוקה

ממשיכות במסע המחקר הווירטואלי,

בנסיון למפות את הנעשה בעולם בתחום עיצוב גופי התאורה ה-

אקולוגים

סביבתיים

ירוקים.

להמשיך לקרוא