CARTONEA

קרטונאה, עיצוב ואקולגיה על גלגלים

שמי מעין ואני מעצבת מוצר,

במהלך לימודי בבצלאל במסגרת סדנת "עושים שוק" עלה הרעיון המקסים לעגלה מקרטון.

הדגם חיכה וחיכה בסבלנות ובתקופת חופשת הלידה שלי ובעזרתו ויוזמתו של רמי היקר שלי קרם עור וגידים והפך למוצר.

להמשיך לקרוא