שונה.מאוד

בנסיכות השכנה מתגוררת נסיכה שמסתכלת לעתיד עמוק בעיניים.

לא מתוך פחד.

מורא.

או חששות כבדים.

אלא מתוך הבנה עמוקה, שהעולם – חייב להשתנות.

להמשיך לקרוא