R2B2 phone home

המלכה הירוקה אוהבת חידושים וחדשנות ובעיקר כאלו שמתרחשים במטבח:

אז מה לדעתכם קורה כשמפגישים יצרתיות ומחשבה אקולוגית באוניברסיטת באהאוס בווימר?

נולד רעיון ההופך את שגרת היומיום למשהו יוצא דופן, חוסך באנרגיה ומתחשב סביבתית להמשיך לקרוא